GERAN & DANA

Penyelidikan di FTKK dibiayai sama ada melalui cara dalaman (TATIUC) atau luaran (KPT, MOSTI, MARA etc). Sama seperti IPT lain di Malaysia, permohonan geran daripada FTKK ditadbir oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi.

 

No

Jenis Geran

Agensi

1)

Short Term Grant (STG)

TATIUC

2)

FRGS/PRGS/TRGS

 KPT

3)

Sciencefund, Technofund, Innofund

MOSTI

4)

Skim Geran Penyelidikan & Inovasi Mara (SGPIM)

MARA