Hubungi Kami

Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (FTKP)
Segala pertanyaan/kemusykilan bolehlah dikemukakan/hubungi :

Email: ftkp@tatiuc.edu.my

En. Kamarul Adnan B. Abd. Aziz
Dekan
Nur Nadiah Binti Hj. Hashim
Penolong Pendaftar
Nor Dilaila Bt. Mohamad
Pembantu Tadbir

Email: nordilaila@tatiuc.edu.my