Matlamat Penubuhan

  • Matlamat penubuhan FTKP ialah untuk menawarkan program-program dalam bidang teknikal yang berkonsepkan “hands on” pada peringkat Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana.
  • Melahirkan tenaga mahir dan Juruteknologi (Technologist) dalam bidang pembuatan terutamanya dalam bidang alatan & acuan (tools & dies).
  • Menjalin hubungan dengan industri berkaitan bagi memastikan fakulti sentiasa relaven dengan teknologi dan keperluan industri.