Latar Belakang


  • Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (FTKP) adalah salah satu dari empat
    fakulti yang ada di TATIUC.
  • Ditubuhkan lebih sepuluh (10) tahun dahulu dan menjadi fakulti pertama yang menawarkan program Teknologi Kejuruteraan peringkat Sarjana Muda dan Sarjana.
  • Fakulti dilengkapi dengan pelbagai mesin, peralatan dan perisian yang di perlukan untuk pembelajaran secara “hands-on” dan disokong oleh tenaga akademik yang berkemahiran dan mempunyai pengalaman industri.