Menjadi satu bahagian perkhidmatan pelajar cemerlang yang menekankan perkhidmatan yang berkualiti dan kemudahan yang akan mencapai kehidupan yang kondusif dan persekitaran pembelajaran.

Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA) terdiri dari 12 kakitangan yang diterajui oleh Pengurus Jabatan HEPA iaitu Encik Mukhtar Bin Malik dan dibantu oleh seorang Penolong Pengurus, 2 Penolong Pendaftar, 4 Penolong Eksekutif dan 4 Pembantu Tadbir.

Konvokesyen Ke-10

Syabas dan tahniah diucapkan kepada para Graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian di atas daya usaha, kegigihan dan kesabaran sepanjang mengharungi pengajian masing-masing.

Alumni TATIUC

Dijemput Alumni TATIUC untuk menjayakan program sehari bersama TATIUC yang akan berlangsung pada 20 November 2016.

MPP TATIUC

Majlis Perwakilan Pelajar TATIUC merupakan penghubung di antara pelajar dan kakitangan Jabatan HEPA. Objektif utama menyuarakan pendapat dan suara pelajar kepada pihak pengurusan TATIUC.

 • HEBAHAN

 • BERITA

 • Setiap Rabu : Pasar Malam TATIUC
  27/9/2016 : Kelas Mingguan Aerobik & Zumba
 • 14-15/10/2016 : Kursus Pra Perkahwinan
  27-28/10/2016 : Masiswa Masuk Parlimen & RTM
 • 20/11/2016 : Sirih Pulang ke Gagang
 • HEPA berperanan membantu TATIUC melahirkan graduan yang mempunyai visi, misi dan objektif yang ditetapkan dengan memastikan mutu penyampaian perkhidmatan kepada pelajar diurus dengan cekap dan berkesan.
 • En. Mukhtar bin Malik
  Pengurus Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
  TATIUC