Lokasi Tempat Berkumpul - Assembly Point

Assembly Point Lokasi Berkumpul

Fakulti/Bangunan Terlibat

Point 1 Kawasan Lapangan Tapak Pesta Konvoksyen

Staf/pelajar yang terlibat di Bangunan dan Fakulti:

Bangunan Canselori, Bangunan Pentadbiran Lama, Fakulti FTKP(Bengkel), Fakulti FTKK, Perpustakaan dan Fakulti FKMPT.

Point 2

Berdekatan Gelanggang Futsal Kolej Kediaman Pertama

Staf/pelajar yang terlibat di Kolej Kediaman Pertama:

a. Kolej Kediaman Pertama (Blok A, B, C dan D).

b. Semua penghuni kediaman pekerja TATIUC.

Point 3

Kawasan Lapang berhampiran dengan Pejabat Unit Keselamatan TATIUC.

Staf/pelajar yang terlibat Kolej Kediaman Kedua:

a.  Kolej Kediaman Kedua (Blok A, B, C dan D).

c.  Kedai Koperasi.

b.  Pekerja awam.

Point 4

Kawasan Lapang berhampiran dengan Pejabat Unit Keselamatan TATIUC.

Staf/pelajar yang terlibat di Fakulti:

- Fakulti FTKEA (Blok Akademik C).

Point 5

Kawasan parkir kenderaan motor Bangunan PPPA.

Staf/pelajar yang terlibat di Fakulti:

- Bangunan PPPA (Blok Akademik D)
Point 6

Kawasan parkir kenderaan motor Kolej Kediaman Ketiga.

Staf/pelajar yang terlibat:

- Kolej Kediaman Ketiga  (Blok A dan B).