PIAGAM PELANGGAN

1. Piagam Pelanggan Pembaikian


PROSES PEMBAIKIAN PERALATAN/MESIN
PUSAT PENGURUSAN FASILITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PPFPP)

BIL

TAJUK

#RUJ

KENYATAAN

MASA

TINDAKAN

 

1

 

Penerimaan Permohonan Pembaikian

 

6.1

 

6.1.2 Direkodkan penerimaan permohonan ke dalam Sistem Rekod Kenyataan Permohonan Pembaikian

 

Dalam masa 2 hari setelah menerima permohonan

 

PTK

 

 

2

 

Semakan PPFPP dan Proses Borang Permohonan Pembaikian

 

6.2

 

6.2.1 Membuat lawatan serta pembuktian kerosakan dengan mengisi Borang Laporan Permohonan Pembaikian PPFPP

 

Dalam tempoh 3 hari selepas menerima permohonan.

 

KP&
PTK

 

6.2.2 Pandangan/Sokongan Ketua Pusat PPFPP berkaitan Permohonan Pembaikian Peralatan pada Borang Laporan Permohonan Pembaikian PPFPP

 

Dalam tempoh 2 hari selepas semakan pembuktian dan lawatan.

 

KP

 

6.2.3. Borang Permohonan yang telah lengkap akan direkodkan butiran lengkap dalam Sistem Rekod Kenyataan Permohonan Pembaikian dengan dicetak dan difailkan

 

Dalam tempoh 2 hari dari ulasan/pandangan Ketua Pusat PPFPP 

 

PTK

 

3

 

Prosedur Jabatan Kewangan

 

6.3

 

6.3.1 Menghantar Permohonan Pembaikian Peralatan/Masin Ke Jabatan Kewangan bagi diambil tindakan selanjutnya.

 

Dalam tempoh 1 hari selepas ulasan/pandangan Ketua Pusat PPFPP.

 

 

KP & PTK

 

 

2. Piagam Pelanggan Pembelian

PROSES PEMBELIAN PERALATAN/MESIN
PUSAT PENGURUSAN FASILITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PPFPP)

BIL

TAJUK

#RUJ

KENYATAAN

MASA

TINDAKAN

 

1

 

Penerimaan Permohonan Pembelian

 

6.2

 

6.1.2 Direkodkan penerimaan permohonan ke dalam Sistem Rekod Kenyataan Permohonan Pembelian

 

Dalam masa 2 hari setelah menerima permohonan

 

PTK

 

 

2

 

Semakan PPFPP dan Proses Borang Permohonan Pembelian Peralatan/Mesin

 

6.2

 

6.2.3 Pandangan/Sokongan Ketua Pusat PPFPP berkaitan Permohonan Pembelian  Peralatan/Mesin

 

Dalam tempoh 2 hari selepas menerima permohonan.

 

KP

 

6.2.3. Borang Permohonan yang telah lengkap akan direkodkan butiran lengkap dalam Sistem Rekod Kenyataan Permohonan Pembelian dengan dicetak dan difailkan

 

Dalam tempoh 2 hari dari pandangan/sokongan Ketua Pusat PPFPP 

 

PTK

 

3

 

Prosedur Jabatan Kewangan

 

6.3

 

6.3.1 Menghantar Permohonan Pembelian Peralatan/Masin Ke Jabatan Kewangan bagi diambil tindakan selanjutnya.

 

Dalam tempoh 1 hari selepas ulasan/pandangan Ketua Pusat PPFPP.

 

 

KP & PTK

 

 

#Sebagaimana Rujukan Sistem Kualiti: Prosedur (QP) PPFPP