Helpdesk

Helpdesk digunakan oleh kakitangan & pelajar TATIUC untuk mendapatkan bantuan teknikal berkaitan aplikasi TATIUC, kerosakan alatan IT & jaringan Internet di TATIUC secara atas talian.
Info lanjut terus berhubung dengan PPTM.

  • "..support a variety of day-to-day services of the academic, research and administrative communities of TATIUC by providing customer-focused IT services. "
  • Puan Nurul Haslinda binti Ngah
    Ketua Pusat
    Pusat Perkhidmatan Teknologi Maklumat
    TATIUC