PELAN STRATEGIK 2016 - 2020

Pendekatan Strategi 1-3-5

6 Teras Strategi

VISI

Menjadi Universiti Berkemahiran Tinggi Bertaraf Dunia

Teras 1: Kewangan

Objektif Strategi 1: Mempelbagai Sumber Pendapatan

Objektif Strategi 2: Pengurusan Kewangan Lestari

Teras 2: Pembelajaran dan Pengajaran

Objektif Strategi 1: Tambahbaik Pengalaman Pembelajaran di TATIUC

Objektif Strategi 2: Sediakan Program Berfokus Dan Berkualiti Tinggi

Objektif Strategi 3: Kecemerlangan Bakat Akademik

Teras 3: Pengurusan

Objektif Strategi 1: Memperkasa Amalan Tadbir Urus

Objektif Strategi 2: Meningkatkan Kemasukan Pelajar dan Pemantapan Citra

Objektif Strategi 3: Memperkasa Pengurusan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Teras 4: Penyelidikan dan Inovasi

Objektif Strategi 2: Memperkaya Sumber-Sumber Penyelidikan

Objektif Strategi 2: Meningkatkan Jalinan Luar Di Dalam Penyelidikan dan Inovasi

Objektif Strategi 3: Untuk Senergi Penyelidikan dan Inovasi Keluaran

Teras 5: Perkongsian Pintar & Antarabangsa

Objektif Strategi 1: Perkongsian Pintar IPT Dan Industri

Objektif Strategi 2: Tingkatkan Pelajar Antarabangsa

Objektif Strategi 3: Kukuh Kerjasama dan Perkongsian Pintar

-->

Teras 6: Pembangunan Fizikal dan Pengurusan Prasarana

Objektif Strategi 1: Mempertingkatkan Kemudahan Prasarana Sedia Ada

-->
 • HEBAHAN

 • BERITA

 • Borang
  Direktori Kakitangan
  Majlis Menandatangani MoU antara TATIUC dan MySET
  Majlis Menandatangani MoU ant
 • Membantu TATIUC dalam menyelaras agenda transformasi institusi di samping membantu pengurusan strategik dan pengurusan risiko.
 • Hanyza binti Ahmad
  Ketua Pusat
  Pusat Transformasi, Pengurusan Strategik dan Risiko
  TATIUC