SISTEM-SISTEM PEMERINTAHAN

1.      Sistem Syura (Islam)

2.      Sistem Komunis

            3.    Sistem Beraja (Monarki)

            4.    Sistem Demokrasi

  

SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA

Malaysia telah mengalami beberapa fasa perkembangan dalam sistem pentadbirannya iaitu :

1. Sistem pentadbiran feudal pada zaman Kesultanan Melaka (1400-1511)

2. Sistem pentadbiran penjajah (1511-1957)

3. Sistem pentadbiran selepas merdeka (1957-1963)

4. Sistem pentadbiran selepas Malaysia( 1963-sekarang)

 

SISTEM PENGASINGAN KUASA

 

Eksekutif (Pemerintahan)

   Samada di peringkat persekutuan atau negeri -bidang kuasa memerintah dan pentadbiran

   Mempunyai penjawat2 berperanan melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perudangan (akta-parlimen & enakmen-DUN)

   Diperingkat persekutuan dikenali sebagai Jemaah Menteri (kabinet)

   Diperingkat negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

 

Legislatif (Perundangan)

 

    Menggubal, meminda dan meluluskan undang-undang

             Persekutuan PARLIMEN

              Negeri DUN

 

Judisial (Kehakiman)

 

    Mengawasi pihak eksekutif agar tidak menggubal undang-undang sesuka hati.

    Menjaga keadilan mengadili semua kesalahan

 

KEMENTERIAN

Malaysia [ Malaysia ]

Official language: Malay

 

General Resources:

 

Federal Institutions: